Att personuppgifter behandlas av FCA Sweden AB och/eller enheter (personuppgiftsbiträden), som agerar för FCA Sweden AB’s räkning enligt specifika avtalsenliga skyldigheter, med säte i någon av EU:s medlemsstater eller i länder utanför EU med de begränsningar som följer av lag.